Seikou SIM

Setup APN (Android) Sim Vang 4

For 7GB, 10GB, 25GB, 30GB ※Since the setting screen and setting items are different depending on the Android model and version, If you have any questions about the settings screen on your device, please contact the purchaser of the device. 1Open settings and choose “Connections”。 2 Choose “Mobile networks”。 3On the mobile network settings screen, […]

Setup APN (IOS) Sim Vang 4

For 7GB, 10GB, 25GB, 30GB 1Download the APN configuration file from this link. Link : https://seikou-tt.jp/ios_sim_vang_4 2Go to the settings screen, select “General ” then select “Profiles”。 3The profile settings screen will be output, so select “Sim Vang APN 3” and “Settings” in the upper right。 4Select “Next” in the upper right。 5A warning will […]

Quy trình cài đặt APN (Android) Sim Vang 4

*Dành cho gói 7GB, 10GB, 25GB, 30GB* ※Vì màn hình cài đặt và các mục cài đặt khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy và phiên bản Android, Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về màn hình cài đặt trên thiết bị của mình, vui lòng liên hệ với người mua thiết bị. […]

Quy trình thiết lập APN (IOS) Sim Vang 4

Dành cho gói 7GB, 10GB, 25GB, 30GB 1Tải xuống tệp cấu hình APN từ tệp sau. Link Tải : https://seikou-tt.jp/ios_sim_vang_4 2Vào màn hình cài đặt, chọn “Cài đặt chung” sau đó chọn “Cấu hình”。 3Màn hình cài đặt hồ sơ sẽ được xuất ra, vì vậy hãy chọn “Cài đặt” ở phía trên bên phải。 […]

SIM DATA SOFTBANK installation/activation guide (APN Configuration)

  PART I. SOFTBANK SIM APN CONFIGURATION FOR IOS Here’s how to activate and configure APN for Sim Data Softbank for 2 operating systems: iOS (iPhone) And android (Samsung, Oppo, Huawei…) On the market today, there are many types of cheap SIM Data of different brands. Other carriers such as docomo, Rakuten, Y!mobile, the configuration […]

Setup APN (IOS) Sim Vang 3

* For Dành cho gói 1GB, 3GB, 5GB * 1Download the APN configuration file from this link. Link : https://seikou-tt.jp/ios_sim_vang_3 2Go to the settings screen, select “General ” then select “Profiles”。 3The profile settings screen will be output, so select “Sim Vang APN 3” and “Settings” in the upper right。 4Select “Next” in the upper […]

Setup APN (Android) Sim Vang 3

* For 1GB, 3GB, 5GB * ※Since the setting screen and setting items are different depending on the Android model and version, If you have any questions about the settings screen on your device, please contact the purchaser of the device. 1Open settings and choose “Connections”。 2 Choose “Mobile networks”。 3On the mobile network settings […]

Hướng dẫn cài đặt/kích hoạt SIM DATA SOFTBANK (Cấu hình APN)

PHẦN I. CẤU HÌNH APN SIM SOFTBANK CHO IOSDưới đây là cách kích hoạt, cấu hình APN cho Sim Data Softbank đối với 2 hệ điều hành là iOS (iPhone) Và android  (Samsung, Oppo, Huawei…)Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại SIM Data giá rẻ của các nhà mạng khác như docomo, Rakuten, […]

SIM Data – Có thể nhận và gửi tin SMS

Tại sao bạn “Muốn ” sử dụng sim DataSim Data giá rẻ MVNO ngày càng được ưa chuộng vì chi phí sử dụng thấp và đa dạng gói lựa chọn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của bất kỳ mọi người.  Tuy nhiên, điểm bất lợi của sim data chỉ có thể truy cập […]

Cài Đặt APN

Cài đặt thiết bị đầu cuối 1 – Tháo thẻ SIM Kiểm tra thẻ SIM do thiết bị của bạn chỉ định, sau đó tháo thẻ SIM khỏi giá đỡ đã nhận tùy theo kích thước SIM của thiết bị. 2 – SIMカードを端末にセット Tắt nguồn của thiết bị đầu cuối của bạn, 1. Lắp thẻ […]