*Dành cho gói 7GB, 10GB, 25GB, 30GB*

※Vì màn hình cài đặt và các mục cài đặt khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy và phiên bản Android,
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về màn hình cài đặt trên thiết bị của mình, vui lòng liên hệ với người mua thiết bị.

1Mở màn hình cài đặt và chọn “Mạng và Internet”。


2Chọn “Mạng di động”。


3Trên màn hình cài đặt mạng di động, chọn “Điểm Truy Cập”。

4Sau khi chọn “Điểm truy cập”. Màn hình sẽ hiển thị ra các điểm truy cập。

5Tại màn hình APN, hãy chọn “Thêm” ở phía trên bên phải。


6Trên màn hình cài đặt APN, hãy thực hiện các cài đặt như được hiển thị trong bảng và lưu thông tin cài đặt APN từ menu (hoặc “Thêm”) ở phía trên bên phải。

※「Nếu bạn đang sử dụng thiết bị đầu cuối không có giá trị cài đặt “Loại xác thực”, thì cài đặt đó không bắt buộc。

Tên SIM VANG 4
APN mvno.net
Tên Người Dùng sim4g
Mật Mã sim4g
Loại Xác Thực PAP Hoặc CHAP

* Lưu ý: Cần phải nhập đúng mật khẩu và tên người dùng !!!!


7Lưu từ menu ở phía trên bên phải (hoặc “Thêm”) và bật cài đặt đã lưu trên màn hình APN。

※Không thể liên lạc chỉ bằng cách lưu và có thể liên lạc bằng cách bật các cài đặt đã lưu。

8Khởi động lại thiết bị đầu cuối。

Sau khi khởi động lại, các cài đặt và thẻ SIM liên lạc sẽ được nhận dạng chính xác。