Cài đặt thiết bị đầu cuối

1 – Tháo thẻ SIM

Kiểm tra thẻ SIM do thiết bị của bạn chỉ định, sau đó tháo thẻ SIM khỏi giá đỡ đã nhận tùy theo kích thước SIM của thiết bị.

2 – SIMカードを端末にセット

Tắt nguồn của thiết bị đầu cuối của bạn, 1. Lắp thẻ SIM đã tháo ở bước 1 vào thiết bị đầu cuối. Để biết cách cài đặt và thay đổi cài đặt APN, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị đầu cuối.。

3 – Đối với quy trình cài đặt APN, hãy chọn tùy chọn sau theo thiết bị đầu cuối bạn đang sử dụng。