1. Tải xuống tệp cấu hình APN từ tệp sau.

Link Tải : 

2. Vào màn hình cài đặt, chọn “Cài đặt chung” sau đó chọn “Cấu hình”。

3. Màn hình cài đặt hồ sơ sẽ được xuất ra, vì vậy hãy chọn “Cài đặt” ở phía trên bên phải。

Không có mô tả.

4. Chọn “Tiếp theo” ở phía trên bên phải。

5. Một cảnh báo sẽ xuất hiện, nhưng vui lòng chọn “Cài đặt” bất kể。

6. Một màn hình bật lên sẽ được hiển thị, vì vậy hãy chọn “Cài đặt” để hoàn tất quá trình cài đặt。

7. Chọn “Xong” ở phía trên bên phải màn hình bên dưới。

Không có mô tả.

8. Khởi động lại thiết bị đầu cuối。

Sau khi khởi động lại, các cài đặt và thẻ SIM liên lạc sẽ được nhận dạng chính xác。